Dansk Golf Union


 
Klub
Point
Spillere
Skovbo Golfklub
14216
315
Brønderslev Golf Klub
7951
160
Odense Golfklub
5825
124
Køge Golf Klub
4054
75
Kokkedal Golfklub
3357
76
Ørnehøj Golfklub
1983
26
Esbjerg Golfklub
1906
38
Gilleleje Golfklub
1598
28
Kaj Lykke Golfklub
1247
18
Furesø Golfklub
1095
23
Hjørring Golfklub
1003
23
Korsør Golf Klub
808
22
Breinholtgård Golf Klub
742
21
Hedensted Golfklub
718
18
Holstebro Golfklub
675
14
Struer Golfklub
662
18
Sorø Golfklub
599
9
Frederikssund Golfklub
498
15
H. C. Andersen Golfklub
476
8
Mariagerfjord Golfklub
472
11
Maribo Sø Golfklub
451
11
Lemvig Golfklub
431
9
Randers Golf Klub
413
7
Give Golfklub
406
8
Ishøj Golfklub
402
8
Nivå Golf Klub
380
9
Hjortespring Golfklub
352
6
Odsherred Golfklub
280
8
CGC Golf Club
250
7
Næstved Golfklub
242
5
Tange Sø Golfklub
206
3
Kalundborg Golf Klub
194
5
Åskov Golfklub
125
2
Rold Skov Golfklub
55
1
Aalborg Golf Klub
33
1