10.12.2023
12:55
Estonian Golf Association  (Võistluskalender)

Estonian Golf Association, 23.08.2013 - 25.08.2013
TII-AJAD:  
OSALEJATE NIMEKIRI:  
TULEMUSTETABEL:  
TULEMUS PER RADA:  
LÕPPTULEMUSTE TABEL:  
MUU:  
Siin saate end registreerida võistlusele ja vajadusel tühistada registreerumine

Tingimused ja praktiline info
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2013
LÖÖGIMÄNG

JUHEND

AEG: 23.-25. august 2013

KOHT: Jõelähtme, EGCC Sea Course

PEAKOHTUNIK : Heinu Klaas

VÕISTLUSE KOMITEE: Rein Raudsepp, Heinu Klaas, Merilin Lilium

OSAVÕTUTASU: 100 EUR, 3 päeva toitlustuspakett 15 EUR

VÕISTLUSKLASSID JA HCP PIIRANGUD:
• Naised, EGA exact hcp 24
• Mehed, EGA exact hcp 18,4

Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 144 võistlejat. Juhul kui on rohkem registreerujaid, arvatakse välja kõrgema hcp’ga võistlejad, et koguarv ei ületaks 144. Valiku osas jätab võistluse komitee endale otsustamise ainuõiguse, vastav otsus jõustub koheselt ning ei kuulu edasisele vaidlustamisele.

Võistlusklassis peetakse arvestust kui registreerub vähemalt 6 osalejat. Kui ühte võistlusklassi registreerub vähem kui 6 võistlejat, on võistluskomiteel otsustusõigus võistluse toimumise tingimuste osas.

Eesti Meistrivõistlused löögimängus 2013 kuulub EGL Ernst & Young Tour 2013 võistluste kalendrisse.
Löögimängu Eesti Meistrivõistlustest osavõtja peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle mängijaprofiil vastab ülaltoodud tingimustele ning kellel on aktiivne HCP.
Eesti kodandakonsuseta isikud võivad osaleda võistlusel väljaspool arvestust EGL Ernst & Young Tour 2013 arvestuses.

REEGLID: Löögimängu Eesti Meistrivõistlused mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGL Hard Card’ile, käesoleva võistluste tingimustele ning kohalikele reeglitele.

VÕISTLUSE TINGIMUSED: Turniir peetakse 54-rajalise löögimänguna.
Naised mängivad sinistelt teedelt, mehed valgetelt (back teed) teedelt.

Avapäeval lähetatakse võistlusklassid rajale loositud gruppides 1 ja 10 tee´lt järjestusega: naised ja mehed. Järgmisel päeval on järjestus sama, kuid võistlusklassi piires vastupidises järjekorras (mees, kes 1. päeval alustas meeste klassi esimeses stardis, on nüüd meeste klassi viimases stardis jne.). Viimasel päeval on stardijärjestus vastavalt 36 raja tulemustele. Võistluste komiteel on õigus stardijärjekorda vajadusel muuta. Arvestades, et võistlus toimub samaaegselt Klubidevaheliste löögimängu meistrivõistlustega,võib komitee teha stardi gruppidesse ja stardijärjekordadesse muudatusi, mis võivad minna avastuollu konkreetse võistluse juhendiga


Kolmandale võistluspäevale pääsevad kõikidest võistlusklassidest 96 parimat ( 78 paremat meest ja 18 naist) ning tasatulemusetega mängijad. Võistluskomiteel on õigus muuta cut`i limiiiti.
Kolmandale võistluspäevale lähetatakse võistlejad vastupidises paremusjärjestuses.

Juhul kui esimest kolme kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam võistlejat, korraldatakse neile vahetult peale võistlusringi 18. rajal sudden-death formaadis play-off.

AUTASUSTAMINE: Löögimängu Eesti Meistrivõistluste arvestuses autasustatakse iga võistlusklassi 6 parimat diplomiga ja esimest kolm medali ning diplomiga.

Autasustamine toimub ca 15 minutit peale viimase võistleja võistlusringi lõpetamist.

REGISTREERIMINE:
1 Mängija loetakse registreerunuks, kui mängija on registreerinud end Gofbox kaudu
EGL kodulehel ning osavõtumaks on tasutud hiljemalt 19. augustiks 2013 kella 20.00-ks.
2 Osavõtutasu/toitlustuspaketi eest saab tasuda Eesti Golfi Liidu a/a 221046017014 Swedbank
3 Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist avaldatakse 22.08.2013 Golfboxis.

Registreerimine lõppeb 19. augustil 2013.a kell 20:00.

HARJUTUSRING : 21-22.augustil harjutusringile saab registreerida EGCC caddiemasteris emaili teeil: info@egcc.ee , Harjutusringi Geen Fee 25 EUR.
TOITLUSTUS : toitlustuspakett kolmele võistluspäevale maksumusega 15 EUR on võimalik tellida eraldi registreerumisel Golfboxis.

INFO JA KONTAKT: Rein Raudsepp , info@golf.ee
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014