13.7.2024
14.14
Estonian Golf Association  (Kilpailulista)

Estonian Golf Association, 7.8.2012
LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

Olosuhteet ja käytännön tietoa
EGL Juunioride Tour 2012

JUHEND

2012. a. EGL-i Juunioride Touri osavõistlused

Võistlussari koosneb 8-st Eesti erinevatel golfiväljakutel toimuvatest osavõistlusest:

Nimi Algus Lõpp Koht
Niitvälja P, 6. mai 12 P, 6. mai 12 Niitvälja
Suuresta P, 13. mai 12 P, 13. mai 12 Suuresta
Valgeranna P, 20. mai 12 P, 20. mai 12 Valgeranna
Otepää T, 19. juuni 12 T, 19. juuni 12 Otepää
Saaremaa T, 3. juuli 12 T, 3. juuli 12 Saaremaa
TGK T, 17. juuli 12 T, 17. juuli 12 Niitvälja
EGCC Stone T, 7. aug 12 T, 7. aug 12 Jõelähtme
EGCC Sea T, 21. aug 12 T, 21. aug 12 Jõelähtme


Kvalifikatsioon

Sellel võistlusel võivad osaleda kõik tüdrukud ja poisid, kes on EGL liikmesklubide liikmed ja omavad Eestis kehtivat HCP kaarti ning on aktiivne HCP.
Teise riigi kodakondsust omavad tüdrukud ja poisid saavad tuurist osa võtta kui nad on EGA liikmesriikide klubide liikmed kehtiva HCP kaardiga.

U12 on 11 aastased ja nooremad 1. jaanuari 2012 kell 00:00 seisuga

U15 on 14 aastased ja nooremad 1. jaanuari 2012 kell 00:00 seisuga.

U18 on 17 aastased ja nooremad 1. jaanuari 2012 kell 00:00 seisuga.

Võistluse tingimused

Võistlusklassid on ilma HCP piiranguta alljärgnevad:
U12 tüdrukud (punased teed)
U12 poisid (punased teed)
U15 tüdrukud(punased teed)
U15 poisid (sinised teed)
U18 tüdrukud (sinised teed)
U18 poisid (kollased teed)

Võistluskomiteel on õigus muuta mängitavaid tee`sid vastavalt vajadusele.
Juhul kui 2 esimest kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam võistlejat, korraldatakse neile vahetult peale võistlusringi radadel sudden-death formaadis play-off.

Gaddie'd

EGL-i Juunioride Tuuril kehtib caddie’de kasutamise keeld.

Registreerimine ja stardiaeg

Mängijate registreerimine Tuuri osavõistlustele toimub reeglina Golfbox kaudu kuhu pääseb EGL kodulehel oleva lingi kaudu. Registreerimisel tuleb mängijal anda info oma nime, sünniaasta, koduklubi, samuti kontaktandmed nagu e-maili aadressi ja telefoni numbri. Registreerimine toimub lõplikult osavõtumaksu tasumise järgselt. Registreerimise lõpp on alati kell 18.00 3 päeva enne võistluse algust.

Iga mängija oma vastutus on kontrollida, kas ta on registreeritud võistlusele ja ta on võistluse stardinimekirjas.

Stardiajad avaldatakse hiljemalt kell 12.00 päev enne võistluse algust.

Kui mängija ei saa osa võtta võistlusest, millele ta on end registreerinud, siis on tal kohustus vähemalt 2 päeva enne võistluse algust teavitada korraldavat klubi. Vastava teavituseta starti mitte-ilmumine on vabastatav ainult võistluse komitee otsusega meditsiinilise tõendi ettenäitamisel. Mängijaid, kes põhjuseta starti ei ilmu, karistatakse automaatselt osavõtukeeluga järgmisest JT-i võistlusest.

Osavõtutasu

Eesti Juunioride Tuuri 2012 võistlussarja osavõistluste green-fee ja osavõtutasu on kokku 20 EUR, mis tuleb osavõtjal maksta enne võistlust Eesti Golfi Liidu arvele.
Võistlejali on võimalik mängida üks päev enne võistlust harjutusring mille greenfee on 20 EUR. Harjutusringi GF makstakse väljaku caddiemasterisse.

Võistlussarja formaat

Võistlussarja formaat on löögi- või rajamäng, mille tulemuste (löökide arvu või kohtade) alusel saavad võistlejad punkte ja hooaja lõpuks selguvad parimad juuniorid kõikides võistlusklassides.

Eesti Juunioride Tuuri võitjad e. Eesti parimad juuniorid selgitatakse välja löögimängu arvestuses ja igal osavõistlusel rakendatakse EGL punktisüsteemi, mille alusel saadud punktid liidetakse. Võistlussarja 8st osavõistlusest läheb arvesse 6 parimat tulemust hooaja jooksul. Võrdse tulemuse korral asetatakse võistlejatele koha vastavalt parema viimase 9,6,3 ja viimase raja parima tulemuse järgi. Võistlusklassis miinimum osavõtumäär on 3 võistlejat.

Osavõistlusel jagatakse punkte alljärgneva tabeli alusel:

1. koht----------------24 punkti

2. koht----------------20.punkti

3. koht----------------17 punkti

4. koht----------------15 punkti

5. koht----------------14 punkti

6. koht----------------13 punkti

7. koht----------------12 punkti

8. koht----------------11 punkti

9. koht----------------10 punkti

10. koht-----------------9 punkti

11. koht-----------------8 punkti

12. koht-----------------7 punkti

13. koht-----------------6 punkti

14. koht-----------------5 punkti

15. koht-----------------4 punkti

16. koht-----------------3 punkti

17. koht ---------------- 2 punkti

18. koht -----------------1 punkt.

Reeglid:

EGL-i Juunioride Tuuri osavõistlus mängitakse:

1. vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, kusjuures igal mängijal on kohustus kanda võistluse ajal kaasas ametlikku reegliraamatut.
2. vastavalt ‘The R&A Decisions on the rules of golf 2012-2015’
3. EGL-i Juunioride Tuuri juhendile, EGL-i hard card’i ja osavõistluse kohalikele reeglitele.

Riietus

EGL-i Juunioride Tuurist osavõtjatele kehtib laitmatu ja puhaste riiete nõue. Mängija särk võib olla kraega, polo või kõrgekaelusega. Teksapükste kandmine on keelatud. Mängija golfikingad peavad olema puhtad. Mütse või muid peakatteid ei ole lubatud kanda klubihoones.

Autasustamine:

Iga osavõistluse võistlusklasside 2 parimat mängijat löögimängu tulemuse põhjal autasustatakse EGL-i diplomiga, võitjatel on kohustus osaleda autasustamisel ning vajadusel ka pressikonverentsil. Võistluse lõpetamisel osaleb auhindade üleandmisel EGL-i esindaja (president, peasekretär v. juhatuse liige).

Eesti Juunioride Tuuri 2012 võitjaid e. kõikide võistlusklasside kolme parimat juuniori autasustatakse EGL-i auhindadega Eesti Golfi Liidu hooaja lõpetamisel 2012 sügisel.

Klubidel on võimalus lisada võistlusklasse ka HCP-arvestuse alusel, võttes arvesse EGL poolt soovituslikud HCP klassid 0-18,4 , 18,5-36,4 ja 36,5-54. Võistlusklassid HCP-arvestuses fikseeritakse eelnevalt osavõistluse juhendis ja vastavalt sellele annab korraldav klubi ka auhinnad.

Soovitused klubidele:

-stardid alates kella 12.00st ning 1.lt ja vajadusel 10.lt teelt.

-klubi on kohustatud garanteerima pesemis- ja riietumis võimalused kui ka

mängijate toitlustamise võistluse toimumise ajaks.

-klubil on õigus kasutada kolmandaid isikuid teenusteks, mis otseselt ei ole

seotud võistluse läbiviimisega (näit. transport, turundus, pressikonverentsi

korraldamine jne.)

-klubi vastutab võistluse korraldamise eest ning võistluse info kajastamise eest

(stardinimekiri, tulemused jm pannakse üles klubi kodulehele). Klubi edastab

operatiivselt ka võistluse pressiteate eelnevalt EGL-iga kooskõlastatud meediakanalite nimekirjale, saatjaks vastutava isiku nimi ning klubi.

-võistluse tulemused sisestatakse klubide poolt Golfboxi süsteemis.

-klubi nimetab võistluse läbiviimiseks vastutavad isikud, kelle valdkondadeks on:

võistluse juhtimine, väljaku ettevalmistus, klubimaja sisene korraldus, pressikonverents.

-klubi ei tohi muuta korraldatava EGL võistluse nime ega seda täiendada.

-klubi on kohustatud lisama EGL logo kõikidele Liidu võistlust puudutavatele

korraldaja poolt toodetud meedia- ja reklaammaterjalidele.

-klubi on kohustatud üles panema Liidu sponsorite logod võistluse ajaks.

-klubi võib kaasata võistluse läbiviimiseks lisasponsoreid.

Lisainfo:

Rein Raudsepp
EGL Peasekretär
+372 5041792


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014