7/21/2024
07:57
Estonian Golf Association  (Tournament list)

Estonian Golf Association, 8/26/2011 - 8/27/2011


TEE TIMES:  
PARTICIPANT LIST:  
LEADERBOARD:  
SCORES PER HOLE:  
VARIOUS:  
Here you can sign up and pay - or you can unsubscribe

Definition and practical information
EESTI KLUBIDEVAHELISED MEISTRIVÕISTLUSED 2011

Aeg: 26.-27. august 2011 algusega 8.00
Koht: EGCC
Osavõtumaks: EGL liikmesklubide iga kolmeliikmeline võistkond 100 EUR.
Peakohtunik: Heinu Klaas
Võistluse komitee: Rein Raudsepp,Heinu Klaas, Merilin Lilium
Võistlussüsteem:
Klubidevahelise meistrivõistlused toimuva löögimängu Eesti Meistrivõisltuste kahe esimeses ringi raames.
Klubidevahelised meistrivõistlused mängitakse võistkondliku löögimänguna naistele sinistelt tiidelt ja meestele valgetelt tiidelt. EGL liikmesklubide esindusvõistkond koosneb kolmest mängijast ning Klubidevahelise Meistrivõistluse kohad selgitatakse vastavalt mõlema võistluspäeva kahe parima tulemuse saavutanud mängija löökide summa põhjal. Üks klubi võib välja panna mitu võistkonda.

Võistlejate stardijärjestus selgub löögimängu EMV stardijärjestusest.

Võistlus mängitakse vastavalt vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGL Hard Card-ile, käesoleva võistluste tingimustele ning kohalikele reeglitele. Võrdse tulemuse korral valivad klubimeeskonnad ühe mängija play-off`iks, mis toimub 18. Rajal kohelselt peale teist võistlusringi.

Autasustamine:
Autasustamine toimub löögimängu EMV autasustamise raames 28.augustil. Karikaga autasustatakse klubidevahelise meistrivõistluse kolme parima kogutulemuse saavutanud klubi nais- ja meeskonnaliikmeid ning võitjat klubi. Rändkarika saab võitjaklubi oma valdusse kuni järgmiste võistlusteni 2012 ning kohustub selle edastama graveeritult 2012 aastal Eesti Klubidevahelist Meistrivõistlust korraldavale klubile.

Võitjaklubi naiskond saab võtta osa European Ladies’ Club Trophy’st Kreekas Gorfu GC 22.-24. september 2011 ja meeste võitjameeskond saab osa võtta European Men’s Club Trophy’st Tügis National GC 20.–22. oktoober 2011. Nii osavõtumaksud kui ka muud Euroopa Nais- või Meeskondlike Klubidevaheliste Meistrivõistluste finaalturniiriga seonduvad kulud katab võitjaklubi oma nais- või meeskonna eest.

NB! Kui võitjaklubi otsustab oma nais- või meeskonda finaalturniirile mitte lähetada, teavitab ta sellest Eesti Golfi Liitu 5 tööpäeva jooksul peale EKMV kirjalikult e-mailiga. Seega läheb võistlustest osavõtu õigus järgmisele liikmesklubile vastavalt Eesti Klubidevaheliste Meistrivõistluste 2011 tulemustele.

Registreerumine:
Võistkondade registreerimised tuleb saata EGL e-maili aadressile info@golf.ee hiljemalt 22. augustil kell 18.00. Registreerimisel teatada nais- või meeskonna liikmete nimed.

Klubidevahelise Meistrivõistluse osavõtumaks palume tasuda Eesti Golfi Liidu a/a 221046017014 Swedbank.


GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014