Klub:
Karup Å Golfklub (187)
Bane: RiverCourse
SPH beregning
Beregn dit SPH på banen:
Tee: Køn: HCP:
SPH =
Huller: 9
Par: 64
Banetype: DGU og Pay & Play
Anlagt i år: 2007-2009
Banearkitekt: Henrik J. Jacobsen
Banerekord: